Community

Networking, Learning & Collaboration

The LSP Center goes beyond simple research and development; we aim to contribute to the rich robotics environment in Odense by creating an open platform for companies of all sizes in different sectors to meet new partners.

We are committed to sharing our expertise with companies, other universities, RTOs, clusters, and other LSP-related organizations.

See our upcoming workshops and sign up below

Previous event: LSP Maritime Sector Workshop

Date: 21/03/2023

“Super Workshop! Det er allerede en gevinst for den maritime sektor, at have Syddansk Universitets Center for Large Structure Production (LSP) involveret. LSP kan i høj grad hjælpe med at booste den teknologiske udvikling, når det kommer til at automatisere og digitalisere produktionsprocesser”.

Samtidigt ser vi fordelen i, at LSP understøtter uddannelserne på det produktionsteknologiske område med ”upskilling” af den begrænsede eksisterende arbejdskraft.

Vi får styrket samarbejdet imellem uddannelsesinstitutioner og industrien”

“Super workshop! It is already a shakeup for the maritime industry to have the University of Southern Denmark’s Center for Large Structure Production (LSP) involved. LSP can greatly help to boost technological development when it comes to the automation and digitalization of production processes. 

We also see the advantage that LSP supports education in the production sector, with upskilling of the existing, limited, workforce.

We get strengthened by the collaboration between educational institutions and industry.”

Valdemar Ehlers, Teknisk Chef, Danske Maritime

Previous event: LSP Construction Sector Workshop

Date: 21/03/2023

“Vellykket dag, hvor jeg går hjem med ny inspiration og viden om, hvor vores branche bevæger sig hen.

Det er i smeltediglen mellem uddannelses-, bygge- og robotsektoren vi kan udvikle nye metoder og teknologi, der kan bringe branchen videre”

“A successful day where I went home with new inspiration and knowledge of what our branch is moving towards

It (LSP) is in the melting pot between the education, construction, and robotics sectors that we can develop new methods and technologies that can bring the sector further”

– Alexander Laning, Head of Business Optimizations, Taasinge Elementer

Jeg er glad for, at vi kunne bidrage til at samle byggevirksomheder til en workshop om LSP til fremtiden indenfor digitalisering og automatisering i byggeriet.

Potentialet for større samskabelse mellem automatisering og byggeriet er stort, og det viste workshoppen i samarbejde med LSP.

I WE BUILD DENMARK har vi en netværksgruppe for præfabrikation, hvor virksomheder har fokus på at øge brugen af ny teknologi samt dele erfaringer inden for området. Og her mener jeg, at LSP er en oplagt samarbejdspartner og platform for det arbejde.

“I am happy that we can contribute to gathering businesses in construction to a workshop about LSP for the future within the digitalization and automatization of construction

The potential for great co-creation between automation and construction is large, and this was demonstrated in the workshop alongside LSP.

at WE BUILD DENMARK we have a networks group for prefabrication, where businesses focus on the increasing use of new technology, and share these experiences with the field. I think that LSP is an obvious collaborator and platform for that work.”

– Kristian P. Bork, Innovation Manager, WE BUILD DENMARK

God workshop, dejligt at blive inspireret og få viden om ny teknologi, der kan bidrage til at effektivisere vores branche.

Herligt at være sammen med kolleger fra branchen, uddannelsesinstitutioner og robotvirksomheder.

“Good workshop, lovely to be inspired and get new knowledge about technology that can contribute to the effectiveness of our branch.

It was lovely to be together with colleagues from the sector, educational institutions, and robotics firms”

Hans Jørgen Nielsen

Technical Director, A.G. Gruppen

“Super Workshop! Det er allerede en gevinst for den maritime sektor, at have Syddansk Universitets Center for Large Structure Production (LSP) involveret. LSP kan i høj grad hjælpe med at booste den teknologiske udvikling, når det kommer til at automatisere og digitalisere produktionsprocesser”. Samtidigt ser vi fordelen i, at LSP understøtter uddannelserne på det produktionsteknologiske område med ”upskilling” af den begrænsede eksisterende arbejdskraft. Vi får styrket samarbejdet imellem uddannelsesinstitutioner og industrien”

Super workshop! It is already a shakeup for the maritime industry to have the University of Southern Denmark’s Center for Large Structure Production (LSP) involved. LSP can greatly help to boost technological development when it comes to the automation and digitalization of production processes. 

We also see the advantage that LSP supports education in the production sector, with upskilling of the existing, limited, workforce.

We get strengthened by the collaboration between educational institutions and industry.”

Valdemar Ehlers

Technical Lead, Dansk Maritime

Det glæder mig at SDU har taget lead på automatisering i bygge- og anlægsbranchen.

Robot at Work bidrager selv til automatisering hos præfabrikationsvirksomheder, men mere forskning og styrkelsen af testmuligheder vil give branchen et stort løft”

 “I am pleased that SDU has taken the lead on automating the construction industry. Robot at Work contributes to the automation of prefabrication businesses, but more research and the development of test opportunities will give the industry a big lift”

Bjørn Polenz

COO, Robot at Work

“Teknologiudviklingen udfordrer eksisterende arbejdsgange og processer i virksomhederne.

I fremtiden vil vi få brug for medarbejdere, der kan samarbejde på tværs af fagligheder og uddannelser.

Derfor er jeg rigtig glad for, at LSP har omfavnet denne udfordring og arbejder sammen med andre uddannelsesinstitutioner, for at medarbejdere på alle niveauer kan samskabe nye innovative produkter og løsninger.”

“Technological development challenges existing workflows and processes in companies. In the future, we will need employees who can work across disciplines and educations.

I am therefore very pleased that LSP has embraced the challenge and collaborated with other educational institutions so that workers at all levels can collaborate to create new innovative products and solutions”

Steen Nielsen

Chief consultant, Industriens Uddannelser